Dohoda o mírovém soužití (nejen) s puberťákem

Václava JančováBlog

Jak potomci rostou a dospívají, začínají zcela přirozeně mít svůj vlastní rozum, společně s nimi roste jejich zdravá potřeba nezávislosti a autonomie. Již nejsou tak ochotní nekriticky přijímat rodičovské rady, doporučení či dokonce příkazy. Tak, jak sami procházejí bouřlivými změnami, nutí i lidi kolem sebe a nejvíce rodiče ke změně postojů a přístupu k nim. Aby mohli respektovat sami sebe, potřebují být … Read More

Být sama sebou i ve vztahu

Václava JančováBlog

Současné dívky jsou poměrně samostatné, mnohé velmi dobře vědí, co chtějí, mají své sny a cíle. Dokáží dělat s radostí to, co je naplňuje, umějí do velké míry být samy sebou. A v tom tkví jejich atraktivita. Ano, jsme přitažlivé, když jsme samy sebou. Protože, když jsme samy sebou, jsme ve své síle a ženská síla je magnetická, přitahuje i druhé (pohlaví). Takto to ovšem … Read More